کودهای طبیعی برای تغذیه زعفران

فروردین ۱۳, ۱۳۹۹
تغذیه زعفران

تغذیه زعفران با استفاده از کودهای شیمیایی و طبیعی

کودهای شیمیایی و طبیعی بسیاری برای تغذیه زعفران موجود است،که بهترین آنها در دسته شیمیایی کودهای فسفات و پتاسیم و ازت و در دسته طبیعی کود […]
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟