کنج زعفران یا زعفران سفید

اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

ریشه زعفران یا زعفران سفید یا کنج زعفران

ریشه زعفران یا کنج زعفران  قسمت سفید رنگ و پایین ترین قسمت گل زعفران است . به دلیل دارا بودن عطر و بوی زعفران از آن […]
error: Content is protected !!