کشت زعفران و خاک مناسب

فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

خاک مناسب کشت زعفران چگونه باید باشد ؟

خاک مناسب کشت زعفران همواره موضوع بسیار مهم و قابل توجه زعفرانکاران بوده است . زعفران در زمین هاییکه با مواد آلی پوشیده نشده باشد محصول […]
error: Content is protected !!