کشت زعفران و بهترین زمان کاشت

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

کشت زعفران و نکات تکمیلی برای بهترین زمان کاشت

احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و معمول است . بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب جهت کشت زعفران در ایجاد و گسترش […]
error: Content is protected !!