کاشت و تکثیر زعفران

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

انتخاب پیاز مناسب زعفران و کاشت و تکثیر آن

احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و معمول است . بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب و مناسب جهت کاشت در ایجاد و […]
error: Content is protected !!