هر مثقال زعفران چند گرم است

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

مثقال زعفران چند گرم است و چطور محاسبه می شود ؟

واحدهای اندازه گیری وزن وزن دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم ، اونس (Ounce) ، پوند (Pound) ، تن (Tonne) و … است […]
error: Content is protected !!