نکات مرحله به مرحله آبیاری زعفران

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

نحوه آبیاری گیاه زعفران و نکات مرحله به مرحله این فرآیند

کشاورزان ، پس از پایان کاشت پیازهای زعفران که حداکثر تا آخر شهریورماه طول می کشد حدود ۱۵ تا ۱۰ روز بعد از کاشت اقدام به […]
error: Content is protected !!