نکات طلایی و کاربردی کوددهی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹

کوددهی زعفران و نکات طلایی و کاربردی در کوددهی

بهتر است قبل از اقدام به کوددهی زعفران ، خاک مزرعه با دقت بسیار مورد آزمایش قرار گیرد تا نیازهای غذایی زمین مشخص گردد . ( […]
error: Content is protected !!