مصرف زعفران برای چه افرادی مجاز نیست

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

مصرف مجاز زعفران چقدر است و برای چه افرادی توصیه نمیشود

میزان مجاز مصرف زعفران در روز برای افراد ۱ تا ۳ گرم است . بنابراین خانم های خانه باید دقت داشته باشند که برای تهیه غذا […]
error: Content is protected !!