مشخصات ظاهری گیاه زعفران زراعی

فروردین ۲۶, ۱۳۹۹

زعفران زراعی و مشخصات ظاهری این گیاه

زعفران زراعی مانند زعفران های زینتی گیاهی است علفی ، دائمی و دارای ساقه های زیر خاکی ( زیر زمینی ) یا بنه می باشد که […]
error: Content is protected !!