صفات شکل شناسی گیاه زعفران

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

صفات ریخت شناسی ( شکل ) و بررسی اندام های گیاه زعفران

از لحاظ صفات ریخت شناسی  ( بررسی شکل گیاه زعفران ) دسته‌بندی زعفران از طریق مشخصه‌ها و شکل کلاله ، خامه ، گلبرگ ، کاسبرگ ، […]
error: Content is protected !!