شربت جلاب ابوعلی سینا،پدر طب

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

شربت جلاب ابوعلی سینا ، پدر طب سنتی ایران زمین

شربت جلاب به گفته بسیاری از مفسرین و محققین منسوب به بوعلی سینا پدر طب سنتی ایران می باشد . جلاب معرب گلاب است که در […]
error: Content is protected !!