زعفران و شعر ایرانی۱

فروردین ۲۷, ۱۳۹۹
زعفران در فرهنگ

زعفران در فرهنگ و شعر ایرانی ( قسمت اول )

زعفران در فرهنگ ایرانیان سمبل موارد بسیاری است و در این رابطه ، به شعر و نثر و نظم ، اشارات بسیاری در فرهنگ ایرانیان شده […]
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟