خوردن زعفران و افزایش گلبول قرمز

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹

گلبول های قرمز خون خود را با خوردن زعفران افزایش دهید

زعفران Crocus sativus عضوی از خانواده Iridaceae ( خانواده ای از گیاهان است که Asparagales نام خود را گرفته و به معنی رنگین کمان است و […]
error: Content is protected !!