جوهر زعفران و جوهر روحانی

فروردین ۲۹, ۱۳۹۹

جوهر زعفران ، جوهر روحانی ، رنگ زعفرانی

چون زعفران بسیار گران قیمت است ، ممکن است گاهی همراه با تقلبات باشد . این تقلبات علاوه بر رشته ها ، گرد و حتی در […]
error: Content is protected !!