تکثیر پیاز زعفران

اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹

تکثیر پیاز زعفران ازطریق کشت بافت در استان البرز انجام شد

تکثیر پیاز زعفران ازطریق کشت بافت در استان البرز و شهر کرج انجام شد . عضو هیات علمی بخش کشت بافت و انتقال ژن موسسه تحقیقات […]
error: Content is protected !!