تدابیر بررسی مشکلات زعفران کاران

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹

مشکلات زعفران کاران و تدابیر آن که باید بررسی شود

اواسط پاییز در منطقه شمال شرق و شرق ایران ، زمان برداشت زعفران است ، در واقع زمان برداشت محصول زعفران در خراسان از اواخر مهر […]
error: Content is protected !!