بهینه سلولی و زعفران

فروردین ۱۹, ۱۳۹۹

عملکرد بهینه سلولی و زعفران و چگونگی این تاثیرگذاری

زعفران یا C. sativus یا Crocus sativus .L به عنوان گیاهی دارویی برای تقویت سلامت انسان بویژه در آسیا ، مخصوصا در ایران مورد استفاده قرار […]
error: Content is protected !!