انواع زعفران های ایرانی ۱

فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

دسته بندی زعفران های ایرانی ( قسمت اول )

زعفران هم به صورت عمده ( یا به عبارت خودمانی تر فله ) و هم به صورت خرد به فروش می رسد در اینجا به بررسی […]
error: Content is protected !!